Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem administrującym Serwisem www.zoolab.pl jest firma ZooLab, adres: ul. Zielona 14, 28-340 Sędziszów, zwana dalej Operatorem.

 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszego powiadamiania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna i jedyna obowiązująca wersja Polityki Prywatności znajduje się pod adresem www.zoolab.pl

 3. Naczelną zasadą Polityki prywatności Operatora jest nieudostępnianie stronom trzecim danych Użytkowników i Klientów w żadnej formie.
 4. Jeżeli nie zgadasz się z zasadami naszej Polityki Prywatności prosimy o nie korzystanie z Serwisu.

Pliki cookies

 1. Serwis www.zoolab.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. Dostosowania i optymalizacji zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronach Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby:
  – blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowe
  – lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystane przez reklamodawców i partnerów współpracujących z Operatorem.

Gromadzenie i przetwarzanie danych marketingowych

 1. Umieszczanie przez Użytkowników danych w Serwisie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego i wysłanie zapytania ofertowego skutkuje zapisaniem tychże danych w bazie administrowanej przez Operatora i wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych np. w celu przygotowania oferty handlowej.
 2. Do gromadzonych danych należą: imię, nazwisko, stanowisko pracownika w instytucji lub firmy, telefon, adres e-mail.
 3. Skorzystanie z funkcji otrzymywania Newslettera i zapisanie się do Newslettera skutkuje wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą e-mailową i wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie informacji z adresem e-mail i nazwą Użytkownika.

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

        Jako administrator Pani/Pana danych osobowych informuję, że administratorem danych osobowych jest firma ZooLab, adres: ul. Zielona 14, 28-340 Sędziszów (dalej Administrator).
Administrator prowadzi operacje na danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania/siedziby, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, numeru NIP.
Dane osobowe przetwarzane są w celu przekazania informacji handlowych, przygotowania i przekazania oferty handlowej, zwarcia umowy oraz jej wykonania. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty powiązane z Administratorem.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody a w niektórych przypadkach na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w stosownych przypadkach ich brak może uniemożliwiać przygotowanie oferty, zawarcie umowy jak i jej wykonanie.
Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania danych osobowych,
 2. Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 3. Żądania przeniesienia danych osobowych w przypadku ich automatycznego przetwarzania,
 4. Złożenia skargi do organu nadzorczego.

Dziękujemy za skorzystanie z naszego Serwisu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: biuro@zoolab.pl

Close Menu